Behandelwijze

De eerste keer dat je de praktijk bezoekt is er een intake- en kennismakingsgesprek. De persoonlijke gegevens en klachten worden genoteerd en een vragenlijst wordt samen ingevuld. Vervolgens wordt een energetische diagnosekaart gemaakt en een behandelplan opgesteld. Belangrijk hierin is jouw rol om ook zelf te gaan werken aan het verbeteren van uw eigen gezondheid. Na vijf behandelingen vindt een evaluatie plaats en wordt opnieuw een energetische diagnosekaart gemaakt om te controleren of deze correspondeert met de verbeteringen in de klachten.

In overleg wordt gekeken hoe de behandelingen vervolgd zullen worden.