Bodywork

De intentie van deze massages is het ervaren van ontspanning en het krijgen van inzicht. Door bewustwording en inzicht kunnen patronen worden doorbroken. De verschillende lichaamsmassages hebben hun eigen specifieke werking en worden in overleg met u en gebaseerd op de klachten ingezet.
De lichaamsmassages die kunnen worden ingezet zijn o.a.:

Healing
Bij deze techniek wordt er van uitgegaan dat alles in het Universum bestaat uit energie en trilling. Tijdens een Healing wordt de aura afgetast op zoek naar blokkades. Door een veranderend gevoel in de handen van de therapeut, worden deze opgespoord. Door het sturen van positieve energie naar de betreffende plek worden de blokkades opgeheven.

Mental Healing
Mental Healing wordt voornamelijk toegepast wanneer psychische/emotionele problemen dicht aan de oppervlakte liggen. Het helpt loslaten, uiten en maakt ruimte.

Energie doortrekken
Deze simpele, goed werkende techniek gaat er van uit dat energie vrij behoort te stromen en indien dit niet het geval is, het weer op gang gebracht kan worden.
Deze kan worden ingezet bij extreme vermoeidheid, stress, aan de hand van de voetenkaart en op verzoek.

Energetisch wiegen
Het is algemeen bekend dat door zacht bewegen blokkades loslaten en verdwijnen. Het principe achter het wiegen is de gedachte, dat alles ritmisch golft en beweegt, vooral ook het menselijk lichaam dat voor 80% uit water bestaat. Door spanning en stress verliest het lichaam zijn natuurlijk ritme en ontstaan er blokkades. Door wiegen worden de blokkades opgeheven, blijft echter wel de vraag waardoor de blokkades zijn ontstaan.

Gelaatsmassage
Gelaatsmassage is breed inzetbaar. Een heerlijk ontspannende massage, waarbij alle reflexen worden gestimuleerd op een hele zachte manier.
Gelaatsmassage kan uitstekend worden gebruikt als combinatietechniek.

Plukmassage
De plukmassage kan worden ingezet bij klachten die wijzen op plaatselijk vastzitten, onrust, blokkades in de rug/nek/schouders/benen enzovoort. Plukmassage stimuleert de doorbloeding en deblokkeert waardoor de energie weer gaat stromen en spanningen kunnen worden afgevoerd.

Intuïtieve massage
Door veel denken en invloeden van buitenaf kan het zijn dat het hoofd zo hard gaat dat het lichaam het niet meer bij kan benen. Dan werkt een intuïtieve massage goed om weer in balans te komen. Emoties en spanningen die zijn opgeslagen in het lichaam worden losgelaten door de massage.

Vlindermassage
Vlindermassage is een heel zachte, krachtige vorm van massage die op het zenuwstelsel inwerkt en zo het gehele lichaam harmoniseert. Lichaam, geest en ziel worden hierbij weer in balans gebracht. Vlindermassage maakt spanningen los en geeft stromende impulsen. Daardoor worden oude spanningen afgevoerd en komt er plaats voor iets nieuws.

Chakra Healing
Het begrip ‘ chakra ‘ komt uit het Sanskriet en betekent ‘ wiel, werveling ‘. De chakra’s bevinden zich ook daadwerkelijk in een constante draaiende beweging.
De chakra’s zijn gelegen op de lengte-as van stuit tot kruin.
Indien de chakra’s niet goed werken, uit balans zijn, kan de totale energie niet goed stromen. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan die met andere therapievormen niet op te lossen zijn.
Op verschillende manieren kunnen de chakra’s behandeld worden waardoor balans ontstaat en energie kan stromen.

Reiki
In eerste instantie ervaart u na een Reiki behandeling een diepe ontspanning. Daardoor stelt uw lichaam zich het meest open voor genezing. In ontspanning krijgen lichaam en geest de kans om alle negativiteit los te laten. Het hoofddoel van Reiki is niet uitsluitend het helen van ziektes, maar ook de versterking van het beschikbare natuurlijke talent, de balans van de geest, de gezondheid van het lichaam en daarmee het verkrijgen van geluk. Reiki geeft zelfvertrouwen, harmonie en nieuwe bewustwordingen.