Kleur en Edelsteen therapie

Kleur
Een zeer oude therapie, die al werd toegepast in het oude Egypte, India, China en de Griekse oudheid. Toen werd al gewerkt met kleuren en lichteffecten. Tegenwoordig bedienen we ons, wegens ruimtegebrek, van gekleurd licht, kleding, voeding, “gekleurd” water, kleur-visualisatie enzovoort.
Mensen reageren op kleur. Sommige kleuren werken stimulerend en activerend, anderen zijn rustgevend en kalmerend. Bedenk maar wat u voelt bij een mooie zonsopgang, bij een witte wereld, op een mooie zonnige lentedag met al dat jonge frisse groen om u heen.
Om met de juiste kleuren te kunnen behandelen is er een speciaal kleurenscore-formulier samengesteld waarmee kan worden uitgerekend welke kleur teveel of te weinig is. In beide gevallen kan er behandeld worden maar wel op een andere manier.
Pas kleurentherapie niet op eigen houtje toe, maar neem een therapeut die met deze methode werkt. Wordt kleurentherapie goed toegepast, dan is het een heel eenvoudige en veilige methode.
Hoe kleuren werken is moeilijk in het kort aan te geven. Aangenomen wordt dat de werking plaats vindt via de 7 chakra’s. Deze energiepunten nemen licht op en selecteren daaruit de kleur die nodig is om een bepaald chakra te voeden. De chakra’s zetten op hun beurt deze kleur om in energie en voeden daarmee hun eigen kleurgebied. Wordt elk chakra goed gevoed dan functioneert u optimaal. Zijn er storingen, dan kunnen klachten ontstaan op lichamelijk en/of geestelijk niveau.
Het hanteren van het kleuren-scoreformulier zorgt voor een snelle, secure berekening van de juiste kleur(en).

Edelsteen
In Praktijk Pelangi wordt edelsteentherapie gezien als een goedwerkende, goedkope aanvulling op diverse andere energetische therapievormen.
Over het algemeen gaat edelsteentherapie samen met kleurentherapie, vanwege de kleur van de edelsteen. Edelstenen en mineralen hebben hun eigen energie. Energie is trilling. Hierdoor kunnen zij andere energiepunten beïnvloeden, zowel stimulerend als kalmerend.
Het menselijk lichaam is hier ontvankelijk voor gebleken. Stenen zijn echter niet geheel ongevaarlijk. Daarom moet er goed uitgezocht worden welke steen op dit moment, bij u en bij uw klacht(en) geschikt zou zijn. Het uitrekenen gaat via het kleurenscore-formulier en is het werk van enkele minuten.