E.E.N. Therapie

E.E.N. Therapie staat voor Eclectisch Energetische Natuurgeneeskunde. Dit wil zeggen: uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien. Binnen deze therapie zijn kennis en behandelwijzen samengevoegd vanuit de Oosterse, de Chinese, de Westerse, de Tibetaanse en de Egyptische geneeskunde.
Om te genezen zullen lichaam, geest en ziel in balans moeten zijn. Vanuit de verschillende stromingen richten we ons op het bewustzijnsniveau, het energetisch/emotioneel niveau en op het fysieke/lichamelijk niveau.
De therapie bestaat uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelastingen en de onderliggende oorzaken hiervan. Het maakt gebruik van alle verschillende behandelmogelijkheden vanuit de verschillende richtingen.