Metaformose

De ontdekker van deze techniek is Robert St. John, maar Gaston St. Pierre werkte de techniek verder uit en bracht deze naar buiten onder de naam Metamorfosemassage/techniek.
Het is een eenvoudige methode, die verandering van binnenuit op gang brengt.

De behandeling bestaat uit het zacht aanraken van het spinale reflex. Deze is te vinden op voeten, handen en hoofd. Door dit gebied te behandelen kunnen aanwezige blokkades worden opgeheven. Zelfs blokkades die ontstaan zijn vóór de geboorte. Door de aanraking komt de geblokkeerde levensenergie weer vrij. Hierdoor kan verandering en genezing van binnenuit tot stand komen.

Van groot belang bij deze therapie is de houding van de therapeut. Deze verricht de behandeling zonder zich bezig te houden met uw klachten of problemen. De therapeut heeft geen bepaalde resultaten voor ogen. De massage wordt verricht, zonder eisen, zonder verwachtingen. Deze houding wordt ook wel genoemd: onthecht zijn.

Wat u doet met de vrijgekomen levenskracht is uw verantwoordelijkheid en niet van de therapeut.

Het doel van de therapie is levenskracht, energie vrijmaken, zodat u kunt worden wat u in wezen al bent.