Protocol

Het uitgangspunt van Praktijk Pelangi is dat de mens uit lichaam, geest, ziel en sociaal functioneren bestaat. Deze vormen een geheel. Wanneer een van deze onderdelen niet goed functioneert, werken de anderen ook niet optimaal.

Binnen het holistisch denkbeeld wordt uitgegaan van het principe dat elke klacht, kwaal of ziekte –zowel fysiek als psychisch- voorkomt uit het niet in balans zijn van lichaam, geest en ziel. Onbalans ontstaat wanneer de levensenergie niet vrij door ons lichaam kan stromen. Blokkades – die doorgaans ontstaan zijn door het niet (voldoende) verwerken van emoties en andere (negatieve) ervaringen die ons leven nu eenmaal met zich meebrengt en noodzakelijk zijn om als mens te leren en te groeien – blijken oorzaak nummer één te zijn van verstoringen en dus ziekte. Een ziekte is al waarneembaar op energetisch niveau voordat er echt klachten ontstaan. Omdat wij in onze Westerse maatschappij niet gewend zijn veel aandacht aan ons energiesysteem te besteden, ontstaan er na verloop van tijd fysieke en/of psychische klachten en dan richten wij ons tot de reguliere artsen. Zij schrijven medicijnen voor, die zeker de klachten zullen doen verminderen, maar geen invloed hebben op de bron van de klachten: de disharmonie in ons energiesysteem. Willen wij streven naar gezondheid dan zal juist gezocht moeten worden naar de werkelijke oorzaak van de kwaal/klacht/ziekte.

De symptomen zijn slechts een manifestatie van de onderliggende oorzaak. Wordt deze oorzaak gevonden en wordt hieraan gewerkt, dan verdwijnen de symptomen als het ware vanzelf. Maar let wel: energetische therapieën vervangen niet de behandeling door de reguliere artsen of de door hen voorgeschreven medicijnen.

Kenmerkend is dat er altijd gebruik wordt gemaakt van therapieën, die het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam aanspreken. Door negatieve, emotionele en geestelijke ervaringen in het leven vermindert of verdwijnt dit vermogen. Het mag dus uit het voorgaande duidelijk zijn dat je methoden krijgt aangereikt waarmee je in staat wordt gesteld jezelf te genezen.
Er wordt gestart met een intake, waarin persoonlijke gegevens alsmede klachten worden genoteerd. De tweede stap is het maken van een energetische voetdiagnosekaart (inclusief voetenanalyse), waaruit naar voren zal komen waar de energie is geblokkeerd en hoe de klachten kunnen zijn ontstaan (oorzaak/metafysica). Stap drie is het beoordelen of ik, met mijn energetische therapievormen, zo aan de klachten kan werken dat er verbetering/genezing tot stand komt. Hoe er behandeld wordt, is afhankelijk van de anamnese en deels van de diagnostiek die tijdens de behandeling duidelijk wordt.

Vervolgens worden er een vijftal afspraken gemaakt, want dan moet reeds duidelijk zijn of je op energetische therapie reageert en in welke mate. Is dit niet of onvoldoende het geval, dan stel ik voor, door middel van een spiertest uit te zoeken welke therapie het meest geschikt is om te herstellen/genezen van jouw klachten. Het kan zijn dat je andere therapievormen nodig hebt maar ook kan blijken dat je behoefte hebt aan therapievormen waarover ik niet beschik. Dan wordt er samen gezocht naar een therapeut die deze therapie kan uitvoeren.

Tijdens de behandelingen wordt jouw volledige medewerking gevraagd. Dit houdt in, dat je andere therapievormen doorgeeft, omdat niet alle therapieën tegelijk kunnen worden ingezet. Soms werken behandelmethodes elkaar zelfs tegen dus graag openheid van zaken in jouw eigen belang. Er wordt een beroep gedaan op jouw eigen inzet waarvoor je adviezen ontvangt, waardoor je daadkrachtig meewerkt aan jouw eigen herstel. Tijdens de therapie vinden steeds evaluatiegesprekken plaats waarvan de belangrijke punten worden genoteerd, zodat reacties op de behandelingen volkomen duidelijk naar voren zullen komen. Na vier of vijf behandelingen wordt de eerste voetdiagnosekaart vergeleken met de situatie van nu en wordt er een nieuwe kaart gemaakt. Er moet duidelijk verbetering zijn in het klachtenpatroon en in de reflexen. Zo niet, dan wordt de al eerder genoemde spiertest uitgevoerd.

Drink na iedere behandeling veel water. Het lichaam kan dan de afvalstoffen sneller afvoeren.