Klacht- en Tuchtrecht

Klacht- en Tuchtrecht

Als VBAG-geregistreerd natuurgeneeskundig therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS zijn goedgekeurd. 

Als betrokken therapeut doe ik er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden.
Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent.
Dan hoor ik dit graag, zodat we het samen kunnen bespreken. Een goed gesprek kan veel oplossen. 
Mochten we er toch niet uitkomen, dan gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en de RBCZ/TCZ.

Is het, om wat voor reden dan ook, lastig om de klacht met mij te bespreken? Benader dan de klachtenfunctionaris via de VBAG, eventueel gevolgd door de (onafhankelijke) Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.