Privacy policy

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. 

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. 
Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand, persoonlijke gegevens en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming en indien van toepassing, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder andere dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid indien van toepassing.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en naar het door jou opgegeven mailadres mailen.

Indien ik vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar.  

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld
 • ‘behandeling natuurgeneeskunde’ of ‘reflexologie’
 • de kosten van het consult
 • zorgverzekeraar