Alles is energie en zo simpel is het.

Alles is energie en zo simpel is het.

Einstein zei het al. Het hele universum trilt. Alles wat leeft en niet leeft, alles wat je ziet en niet ziet, alles wat je hoort en niet hoort, is energie.  Alles vibreert, resoneert, heeft een bepaalde frequentie en connectie. Zelfs als we stilstaan, bewegen we nog. Alles is met elkaar verbonden en hangt met elkaar samen. Alle materie, hoe klein dan ook, heeft een eigen trillingsfrequentie.
Onderschat ook niet dat gedachten ook een trilling hebben, zowel positieve gedachten als negatieve gedachten.

Het menselijk onbewuste is heel gevoelig voor deze vibratie en resonantie. Je hebt zelf vast wel eens ervaren dat je direct gevoelens had van vertrouwen, aantrekkingskracht of juist afstoting.
Heel voelbaar is het bijvoorbeeld wanneer je een kamer binnen komt waar net ruzie is geweest of een kamer waar je liefde kan voelen.

Wij zijn allemaal energie. Energie heeft een trilling. Die trilling wordt bepaald door wat we geloven, onze gevoelens en onze emoties. Ieder op zich heeft haar eigen energie en haar eigen trilling. Nu is het zaak die trilling zo te wijzigen dat je het juiste aantrekt. Wat wij dus moeten leren, is bewust weten wat onze gevoelens en emoties zijn, zodat wij krijgen wat wij ook daadwerkelijk willen.
Dit vraagt oefening en afstemming. Voor nu is het al een forse winst als je je bewust wordt van al je gedachten, emoties en gevoelens.

Ook ziekte heeft zijn eigen trilling. Het komt erop neer dat je kunt genezen door gewoon bij elkaar te zijn. De lagere trillingsfrequentie van ziekte past zich aan de hogere de hogere trilling van gezondheid. Doordat alles met elkaar verbonden is, de onderlinge verbondenheid van alles en iedereen en de overdracht van energie en informatie via licht, wordt dit mogelijk gemaakt.

De Japanse professor Emoto ( https://www.masaru-emoto.net/en/crystal/) heeft baanbrekend werk verricht om dit mijn zijn experimenten met waterkristallen visueel te maken. Emoto deed onderzoek naar water en hij laat, door middel van speciale technieken (bijvoorbeeld in een zeer koude omgeving), foto’s maken van ijskristallen, gebruik makend van water dat uit verschillende bronnen komt en dat aan verschillende omstandigheden wordt blootgesteld, zoals geluiden (muziek, spraak) en beelden (geschreven tekst, afbeeldingen). Hij concludeerde uit deze foto’s dat deze externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water en zorgen voor het helende effect dat water heeft op de mens. De ijskristal die ik heb toegevoegd is blootgesteld aan liefde en dankbaarheid.

Kleuren, woorden, kruiden, essentiële olie, muziek en nog veel meer, kan dus jouw trilling verhogen of verlagen. Wees bewust en verhoog zoveel mogelijk jouw eigen trilling.
Wil je tips? Vraag en ik kan nog zoveel vertellen hierover maar voor nu is dit al voldoende informatie om de eerste stap te zetten.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email